Sony LCS-U21/B
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Soft Carrying Case
For those who require maximum storage space for their digital imaging device, this Soft Carrying Case is the perfect choice.
Double secure with a fastener and a buckle
Quick open with a Buckle (without closing a fastener)
Large top lid protects the Digital Imaging Devices from rain and sand
Large storage space for accessories
Dimensions: 260 x 190 x 170 mm
Weight: 320 g
Material: Polyester

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ