Sony LCS-CSVC/S
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Soft, light carrying case in simulated leather with metallic textured finish
Protects camera from dust and scratches
Supplied carabiner for easy attachment - protects against accidental loss during shooting
Dimensions: 85 x 125 x 20 mm
Weight: 30 g (excluding carabiner)
Colour: Silver

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ