Hama Tripod Mini with Ball Tilt Head (4009)
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

For photo and video cameras, LCD monitors, microphones and mini speakers
2-section tripod legs
With ball tilt head
Thread : 1/4 "
Weight : 124g
Dimensions : 24 x 150 mm
Use : Photo/Video (3D)
Colour : Silver
Max. height : approx. 21 cm
Type : Mini Tripods

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ