Panasonic RP-HS34E-R
12 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


Speakers (Set diameter in mm): 14.3
Magnet type (Nd: Nd / Fe: ferrite): Nd
Resistance (ohms) / 1 kHz: 23
Sensitivity (dB / mW): 112
Max. input power (mW): 200 ( IEC)
Frequency Range (Hz - kHz): 10 Hz - 25 kHz
Wire Length (m): 1.2
Weight (grams) without wires: 9.5
Mini-jack (3.5 mm diameter): Yes
Connector (Ni:, nickel / G: gold): Ni

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ