Panasonic CR-2016EL/6B
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Lithium power
Height: 1.6 mm
Weight: 1.8 g
Capacity: 90 mAh
Technology: lithium
Package consists of: 6 pcs
Diameter: 20 mm
Voltage: 3 V

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ