Miele CS1012-1G S/S
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Built-in furniture
Range: Combi-Set Hobs
Gas Hob
Dimensions: 300 x 520 mm
Building-in depth: 57 mm
Cut out width: 272 mm
Cut out depth: 500 mm
Space behind hob: 50 mm
Space to wall or tall unit at side of hob: 100 mm
Stainless-steel frame
Embossed Miele Logo
Enamelled cast iron pan supports
Metal knobs
Rapid ignition
Onset controls with electric ignition
No. of cooking zones: 2
Front size: medium
Front output (kw): 0.35-1.80
Rear left size: large
Rear left output (kw): 0.50-3.00
Thermoelectric ignition safety device
Safety switch-off
Residual heat indicators
Accessories: Mains connection cable
Voltage (v): 230
Rated load (kw): 4.8
Fuse rating: 13
Mains interference suppressed
Radio/TV suppressed

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ