Tescoma 594954 MULTI-PURPOSE COVER, FOR PAN 26-30
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Suitable as a multi-purpose cover for frying pans and protects the cooker from messy splatters while frying.
With a heat-resistant nylon grip which does not burn and with holes for steam.
With high-quality non-stick coating for easy cleaning.
size: 26-30 cm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ