Panasonic MC-CG713W149
36 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Main Features
Mark: Panasonic
Category: With Bag
Maximum power: 2000

Power consumption
Sound level: 65 db
Filling capacity: 6

options
Cord length (m): 6m
Range of action: 8m
Brush: 2 levels
Color: black

Locating the dimmer
Power Levels: variable

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ