Philips FC8589/01
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications

High quality

Airflow (max) 40.17 L / s
Input power (IEC) 1800 W
Input power (max) 2100 W
Sound intensity level 82 dB
Suction Power (max.) 450 W
Vacuum (max) 23 kPa

Design
Colour juicy red

Nozzles and accessories
Included Accessories crevice
Built-in brush
Standard nozzle nozzle MultiClean

Caring for the environment
Packaging made of recyclable material is not less than 90%
User's manual from 100% recycled paper

Ease of use
Radius of action 9 m
Carrying handle Front
Length of cord 6 m
tube type Metal telescopic tube in two parts
type of wheels Rubber
The connecting part of the tube ActiveLock
power control Remote control

Filtration
Type of dust bag Classic Long Performance s-bag
Dust capacity 4 l
output filter allergen filter
Motor protection filter microfilter

Weight and dimensions
Product dimensions (LxWxH) 447 x 304 x 234 mm
product weight 5.2 kg

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ