Philips FC8295/01
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications
Input power (IEC): 1800 W
Input power (max): 2000 W
Sound intensity level: 82 dB
Suction power (max.): 350 W
Vacuum (max): 23 kPa

Filtration
Dust bag type: Classic Long Performance s-bag
Dust capacity: 3 l
Output filter: Super Clean Air Filter
Motor protection filter: 1-layer spongy filter

Care for the environment
Packaging: is made from recycled raw materials not less than 90%
User's manual: from 100% recycled paper

Easy to use
Radius of action: 9 m
Carrying handle: Upper and front
Cord Length: 6 m
Tube type: Metal telescopic tube in two parts
Wheel type: Plastic
Pipe connector: Conical
Power Controller: Rotary switch

Nozzles and accessories
Accessories Included: Brush "2 in 1"
Crevice nozzle
Storage of accessories:Built-in
Additional attachment:Parquet Nozzle
Standard nozzle:Universal nozzle

Weight and dimensions
Product dimensions (LxWxH): 403 x 263 x 220 millimeters
Product Weight: 4.3 kg

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ