Philips FC9170/02
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications

Nozzles and accessories
Included Accessories crevice
small nozzle
Standard nozzle TriActive nozzle

Ease of use
Carrying handle The upper and front
Clean Comfort Cassette Yes
The connecting part of the tube Button
Bag full indicator Dust Yes
power control Electronic on
tube type Metal telescopic tube in two parts
type of wheels Rubber
Radius of action 10 m
Length of cord 7 m

Filtration
Type of dust bag s-bag
output filter Ultra Clean Air HEPA 13 filter
Dust capacity 4 l
HEPA Air Seal Yes

High quality
Airflow (max) 47 l / s
Input power (IEC) 2000 W
Input power (max) 2200 W
Noise level (Lc IEC) 78 dB
Suction Power (max.) 500 W
Vacuum (max) 34 kPa

Weight and dimensions
product weight 6.3 kg
Product dimensions (LxWxH) 500 x 320 x 280 mm

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ