Philips FC8383/01
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Specifications


Input power (max): 2000 W
Input power (IEC): 1800 W
Suction power (max.: 375 W
The level of sound intensity: 83 dB
Vacuum (max): 23.5 kPa
Radius of action: 8 m
Length of cord: 5m
Tube type: Metal telescopic tube in two parts
The connecting part of the tube: ActiveLock
Type of wheels: Rubber
Carrying handle: Front

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ