Miele Classic C1/Lotus white
24 ամիս երաշխիք
Առկա է`
Ապրանքի նկարագրություն

Efficiency and sustainability
Energy efficiency class:F
Annual energy consumption in kWh:53,2
Carpet cleaning class:C
Hard floor cleaning class:C
Dust emission class:B
Sound power level dB(A) re 1 pW:79
Nominal power consumption in W:1.300
Max. power in W:1.400

Կայքում ներկայացված որոշ տվյալներ և լուսանկարներ կարող են մասնակիորեն տարբերվել գործարանայինից:
Հետադարձ կապ

Հետադարձ կապ