նվազագույնը 3 նիշ
Հեռուստացույցներ, աուդիո և վիդեոտեխնիկա
Անվտանգության համակարգ
Գրասենյակային պարագաներ
Խոհանոցային տեխնիկա
Մանր խոհանոցային տեխնիկա
Miele

Կարի մեքենաներ

ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ
SELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=4 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '901' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 ORDER BY `e`.`entity_id` DESC, `cat_index_position` DESC LIMIT 12
Կարի մեքենայի պարագաներ
Organ Needles
կոդ. 980200
 • Քանակ` 5 հատ
 • Տեսակ` ունիվերսալ
Կարի մեքենաներ
Brother Satori 400
կոդ. 980102
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 16 մմ
 • Կարատեսակներ` 25, ներառյալ` ուղիղ, ամուր ուղիղ 3x, զիգզագ, ամուր զիգզագ 3x, կետավոր զիգզագ, բաց օվերլոգ, փակ օվերլոգ, գաղտնակար, ճկուն գաղտնակար, տրիկոտաժի, ճկուն (տրիկոտաժի), ատլասային սատինե, ատլասային դեկորատիվ, խաչաձև, լաթեղենի կար, վերմակակար (կվիլթինգ, փեչվորկ)
 • Մաքոքի տեսակ` հորիզոնական
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 4
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Քաշ` 6.9 կգ
 • Արտադրող` Brother
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • էներգիայի սպառում` 51 Վտ
Կարի մեքենաներ
Brother Satori 200
կոդ. 980101
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 16 մմ
 • Կարատեսակներ` 25, ներառյալ ` ուղիղ կար (ասեղի կենտրոնական և ձախակողմյան դիրք), զիգզագ, ճկուն զիգզագ, գաղտնակարեր, տրիկոտաժի կար, տրիկոտաժի զիգզագ, ցանցակար, օվերլոգ, կիսաավտոմատ հանգուցակար
 • Մաքոքի տեսակ` հորիզոնական
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 4
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Քաշ` 6.9 կգ
 • Արտադրող` Brother
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • էներգիայի սպառում` 51 Վտ
Կարի մեքենաներ
Brother Satori 100
կոդ. 980100
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 16 մմ
 • Կարատեսակներ` 17, ներառյալ` ուղիղ, զիգզագ, ամուր զիգզագ 3x, կետավոր զիգզագ, գաղտնակար, ճկուն գաղտնակար, տրիկոտաժի, ճկուն (տրիկոտաժի)
 • Մաքոքի տեսակ` հորիզոնական
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 4
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Քաշ` 6.7 կգ
 • Արտադրող` Brother
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • էներգիայի սպառում` 51 Վտ
Կարի մեքենաներ
Janome XV-5
կոդ. 980055
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 11 մմ
 • Կարատեսակներ` 15, ներառյալ ` ուղիղ կար (ասեղի կենտրոնական և ձախակողմյան դիրք), զիգզագ, ճկուն զիգզագ, գաղտնակարեր, տրիկոտաժի կար, տրիկոտաժի զիգզագ, ցանցակար, օվերլոգ, կիսաավտոմատ հանգուցակար
 • Մաքոքի տեսակ` ուղղահայաց
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 3
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Քաշ` 5.5 կգ
 • Արտադրող` Janome
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • էներգիայի սպառում` 85 Վտ
Կարի մեքենաներ
Janome Anna
կոդ. 980054
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 11 մմ
 • Կարատեսակներ` 25, ներառյալ ` ուղիղ կար (ասեղի կենտրոնական և ձախակողմյան դիրք), զիգզագ, ճկուն զիգզագ, գաղտնակարեր, տրիկոտաժի կար, տրիկոտաժի զիգզագ, ցանցակար, օվերլոգ, կիսաավտոմատ հանգուցակար
 • Մաքոքի տեսակ` ուղղահայաց
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 4
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Արտադրող` Janome
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • Թելկտրիչ` Այո
 • էներգիայի սպառում` 85 Վտ
Կարի մեքենաներ
Janome 450MG
կոդ. 980053
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-5 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 14 մմ
 • Կարատեսակներ` 50, ներառյալ ` աշխատանքային կարեր, օվերլոգ, տրիկոտաժի կար, դեկորատիվ կարեր, ավտոմատ հանգուցակար` 3 տեսակի և անցքով
 • Մաքոքի տեսակ` հորիզոնական
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 4
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Քաշ` 7.3 կգ
 • Արտադրող` Janome
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-7 մմ
 • էներգիայի սպառում` 35 Վտ
Կարի մեքենաներ
Janome J925S
կոդ. 980052
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 13 մմ
 • Կարատեսակներ` 25, ներառյալ ` ուղիղ կար (ասեղի կենտրոնական և ձախակողմյան դիրք), զիգզագ, ճկուն զիգզագ, գաղտնակարեր, տրիկոտաժի կար, տրիկոտաժի զիգզագ, ցանցակար, օվերլոգ, կիսաավտոմատ հանգուցակար
 • Մաքոքի տեսակ` ուղղահայաց
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 4
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Արտադրող` Janome
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • Թելկտրիչ` Այո
 • էներգիայի սպառում` 85 Վտ
Կարի մեքենաներ
Janome XV-3
կոդ. 980051
 • Քայլերի երկարության կարգավորում` 0-4 մմ
 • Թաթիկի բարձրացման առավելագույն չափ` 11 մմ
 • Կարատեսակներ` 15, ներառյալ ` ուղիղ կար (ասեղի կենտրոնական և ձախակողմյան դիրք), զիգզագ, ճկուն զիգզագ, գաղտնակարեր, տրիկոտաժի կար, տրիկոտաժի զիգզագ, ցանցակար, օվերլոգ, կիսաավտոմատ հանգուցակար
 • Մաքոքի տեսակ` ուղղահայաց
 • Շղթայի թաթիկ` Այո
 • Թաթիկների քանակ` 3
 • Աքսեսուարների պահպանման խցիկ` Այո
 • Գույն` սպիտակ
 • Քաշ` 7 կգ
 • Արտադրող` Janome
 • Երաշխիք` 24 ամիս
 • Զիգզագի լայնության կարգավորում` 0-5 մմ
 • Թելկտրիչ` Այո
 • էներգիայի սպառում` 85 Վտ