նվազագույնը 3 նիշ
Գրասենյակային պարագաներ
Խոհանոցային տեխնիկա
Մանր խոհանոցային տեխնիկա
 • Գլխավոր
 • Երեխաների և մայրիկների համար

Երեխաների և մայրիկների համար

ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ
 • Կատեգորիա
SELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=4 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '134' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 ORDER BY `e`.`entity_id` DESC, `cat_index_position` DESC LIMIT 12
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF551/05
կոդ. 861370
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 200 մլ
 • Կիրառում` 6 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF551/03
կոդ. 861369
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 200 մլ
 • Կիրառում` 6 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF782/17
կոդ. 861368
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 260 մլ
 • Կիրառում` 9 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF782/15
կոդ. 861367
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 260 մլ
 • Կիրառում` 9 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF753/05
կոդ. 861365
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 260 մլ
 • Կիրառում` 12 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF751/07
կոդ. 861363
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 200 մլ
 • Կիրառում` 6 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF751/05
կոդ. 861362
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 200 մլ
 • Կիրառում` 6 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF751/03
կոդ. 861361
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 200 մլ
 • Կիրառում` 6 ամիս+
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF169/44
կոդ. 861360
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Ռետինե ծծակ
 • Ծավալ/Քանակ` 2 հատ
 • Կիրառում` 6-18 ամիս
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF169/43
կոդ. 861359
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Ռետինե ծծակ
 • Ծավալ/Քանակ` 2 հատ
 • Կիրառում` 0-6 ամիս
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF332/31
կոդ. 861358
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` մերսող վրադիր մասով
 • Տեսակ` Կաթքամիչ
 • Կիրառում` 0-6 ամիս
Երեխաների և մայրիկների համար
Philips SCF804/04
կոդ. 8612881
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Առանձնահատկություններ` Բաժակ ամուր քթով
 • Տեսակ` Բաժակ
 • Ծավալ/Քանակ` 300 մլ
 • Կիրառում` 18 ամիս+