նվազագույնը 3 նիշ
Գրասենյակային պարագաներ
Խոհանոցային տեխնիկա
Մանր խոհանոցային տեխնիկա

Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ

ԴԱՍԱԿԱՐԳԵԼ
 • Գինը
  սկսած
  մինչև
 • Արտադրող
  ավելի
 • Ծավալ/Քանակ
  ավելի
SELECT `e`.*, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price` FROM `catalog_product_entity` AS `e` INNER JOIN `catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id=4 AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id = '450' INNER JOIN `catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0 ORDER BY `e`.`entity_id` DESC, `cat_index_position` DESC LIMIT 12
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Pan.WES9173N
կոդ. 780088
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Ցանց
 • Ծավալ/Քանակ` 1 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Panasonic WES9167Y
կոդ. 780076
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Ցանց
 • Ծավալ/Քանակ` 1 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Philips SH70/60
կոդ. 7803555
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Սափրող գլխիկ
 • Առանձնահատկություններ` ցանց, դանակ
 • Ծավալ/Քանակ` 3 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Panasonic WES9177Y
կոդ. 780087
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Ցանց
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Philips SH50/50
կոդ. 7803554
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Սափրող գլխիկ
 • Ծավալ/Քանակ` 3 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Philips RQ12+
կոդ. 7803550
 • Արտադրող` Philips
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Սափրող գլխիկ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Panasonic WES9068Y
կոդ. 780068
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Դանակ
 • Ծավալ/Քանակ` 2 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Panasonic WES9089Y
կոդ. 780086
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Ցանց
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Panasonic WES9036Y
կոդ. 780085
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Փոխարինող պարագաների հավաքածու
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Panasonic WES9064Y
կոդ. 780058
 • Արտադրող` Panasonic
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Դանակ
 • Ծավալ/Քանակ` 2 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Philips JC302/50
կոդ. 780460
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Քարթրիջ
 • Առանձնահատկություններ` մաքրման համար
 • Ծավալ/Քանակ` 2 հատ
Էլեկտրական սափրիչների պարագաներ
Philips SH30/50
կոդ. 780375
 • Երաշխիք` 0
 • Տեսակ` Սափրող գլխիկ