Are you sure you would like to remove this item from the shopping cart?
+374 11 900 800 Call number

   

  ԱԿՑԻԱ

  «50% գումարի վերադարձ գնդակի դիպուկ հարվածով»

  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

  31 Մայիս, 20121թ.

   

  1. Ակցիայի կազմակերպիչ՝ «Զիգզագ» ՍՊԸ:

  2. Ակցիայի սկիզբը՝ 01 Հունիս 2021թ., ավարտը՝ կսահմանվի լրացուցիչ:

  3. Ակցիայի անցկացման վայրը՝ «Զիգզագ»-ի բոլոր վաճառասրահներ, «Զիգզագ» օնլայն խանութ։

  4. Ակցիայի նպատակը՝ ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության առիթով  հաճախորդները՝ իրականացնելով գնումներ զեղչված գներով, հնարավորություն են ստանում կատարել գնդակով դիպուկ հարված դարպասին հենց Զիգզագի վաճառասրահում և հետ ստանալ գնման գումարի 50%-ը՝ «Զիգզագ»-ի Նվեր-քարտով:   

  5. Ակցիային մասնակցելու իրավունք ունեցող անձ՝ Ակցիայի գործողության ընթացքում «Զիգզագ»-ի վաճառասրահում 50,000 դրամ և ավել գումարի մեկ կամ մի քանի ապրանքի (այսուհետ՝ «Ապրանք») միանվագ գնում կատարած և այդ գնման դիմաց վճարած ֆիզիկական անձ, այսուհետ՝ «Գնորդ»: Մինչև 16 տարեկան Գնորդն իրավունք ունի մասնակցելու Ակցիային միայն ծնողի ներկայությամբ:

  6. Ակցիայի մասնակից՝ Գնորդ, ով ցանկություն է հայտնել մասնակցելու Ակցիային և դրանով իսկ հրապարակավ ընդունել է Ակցիայի պայմանները (այսուհետ՝ «Մասնակից»):

  7. «Զիգզագ»-ը պատասխանատվություն չի կրում Ակցիային մասնակցելու ընթացքում Մասնակցի կողմից ստացված ֆիզիկական վնասվածքի կամ առողջական խնդրի առաջացման համար:

  8. Մասնակիցը «Զիգզագ»-ի վաճառասրահում կատարում է ֆուտբոլային գնդակով հարված դեպի հատուկ կահավորանքով տեղադրված վահանակը, այսուհետ՝ «դարպաս»:

   

  1. Եթե հարվածի արդյունքում գնդակը ներխուժում է դարպասի օղակաձև կտրվածքից ներս և մնում է ներսում, արձանագրվում է, որ Մասնակիցը կատարել է դիպուկ հարված (այսուհետ՝ «Դիպուկ Հարված»), ինչը նաև նշանակում է, որ տեղի է ունեցել Ակցիայի գովազդում նշված «Դիպուկ Հարված» պայմանը:

   

  1. Հարվածը կատարելու կարգը.

  Հարվածը պետք է կատարվի՝

  • միայն գնման դիմաց վճարումը ամբողջովին կատարելուց հետո, իսկ ապառիկ վաճառքի դեպքում՝ սույն պայմաններով սահմանված կարգով,

  • գնումից անմիջապես հետո, մինչև Սրահից դուրս գալը, իսկ բանկային փոխանցման և ապառիկ վաճառքի դեպքում՝ սույն պայմաններով սահմանված կարգով,

  • Զիգզագի աշխատակցի անմիջական ներկայությամբ՝ հարվածի տեսաձայնագրման ընթացքում,

  • Զիգզագի կողմից տրամադրված ֆուտբոլային գնդակով,

  • դարպասից 7 մետր հեռավորությամբ սահմանված նշանակետից,

  • ոտքի մեկ հպումով հատակին տեղադրված գնդակին,

  • անձամբ Գնորդի կողմից:

    

  1. Փորձնական և կրկնակի (լրացուցիչ) հարվածներ չեն թույլատրվում:

   

  1. Մասնակիցը կարող է ընտրել հարված կատարելու երկու տարբերակներից միայն մեկը՝

   

  • Տարբերակ Ա՝ Մասնակիցը կատարում է միայն մեկ հարված 50,000 դրամ և ավել հանրագումարի գնման բոլոր Ապրանքների համար, անկախ այդ Ապրանքներից յուրաքանչյուրի արժեքից: Դիպուկ Հարվածի դեպքում Մասնակիցը հետ կստանա բոլոր ապրանքների գնման համար վճարած ընդհանուր գումարի 50%-ը՝ «Զիգզագ»-ի Նվեր-քարտով:

  • Տարբերակ Բ՝ Մասնակիցը կատարում է մեկական հարված գնված 50,000 դրամ և ավել գումարի յուրաքանչյուր Ապրանքի համար: Հարվածները կատարվում են վաճառքի կտրոնում Ապրանքների ձևակերպման հերթականությանը համապատասխան: Դիպուկ Հարվածի դեպքում Մասնակիցը «Զիգզագ»-ի Նվեր-քարտով հետ կստանա այն Ապրանքի/Ապրանքների համար վճարած գումարի 50%-ը, որի/որոնց համար կատարվել էր Դիպուկ Հարվածը:

   

  • Ապրանքին նվերի տեսքով այլ ապրանք կցված լինելու դեպքում այդ նվեր-ապրանքը Գնորդին չի տալիս առանձին հարված կատարելու իրավունք։

   

  1. Հարվածի ընտրված տարբերակի փոփոխություն չի թույլատրվում:

   

  1. Յուրաքանչյուր հարվածից առաջ Սրահի աշխատակիցը հայտարարում է Մասնակցի կողմից ընտրված հարվածի պայմանը՝

   

  • Ա) տարբերակի դեպքում հայտնում է՝ «Հարվածը կատարվում է գնված բոլոր Ապրանքների համար»,

  • Բ) տարբերակի դեպքում հայտնում է՝ «Հարված կատարվում է (Ապրանքի տեսակը) համար»:

   

  1. Գնորդի ընտրած հարվածի տարբերակի հայտարարումից հետո դրա փոփոխություն չի թույլատրվում:

  2. Կատարած հարվածի վերաբերյալ տարաձայնությունները կարգավորելու համար հիմք է հանդիսանում հարվածի տեսաձայնագրությունը։

   

  1. Ապրանքի գնման եղանակը, դրա համար վճարումը և գնդակով հարվածելու իրավունքն առաջանալու պահը.

   

  • Կանխիկ, բանկային քարտով և «Զիգզագ» նվեր-քարտով վճարելու դեպքում Գնորդը հարվածը պետք է կատարի անմիջապես վճարումը կատարելուց հետո․

  • Բանկային փոխանցումով վճարումը կատարելու դեպքում Գնորդը հարվածը կարող է կատարել Ապրանքի համար փոխանցված գումարն ամբողջովին Զիգզագի բանկային հաշվին մուտքագրվելուց հետո՝ մինչև Ակցիայի ավարտը:

  • Վաճառասրահում՝ օնլայն եղանակով կամ բանկի ներկայացուցչի միջոցով ապառիկ գնում ձևակերպելու դեպքում Գնորդը հարվածը պետք է կատարի բանկի վարկավորման հաստատման վերաբերյալ սահմանված կարգով փաստաթղթային ձևակերպումներն ավարտվելուց անմիջապես հետո․

  • Բանկ այցելելու միջոցով ապառիկ գնման վարկավորման հաստատման դեպքում Գնորդը հարվածը պետք է կատարի վարկավորման վերաբերյալ սահմանված կարգով փաստաթղթային ձևակերպումներն ավարտվելուց հետո՝ մինչև Ակցիայի ավարտը:

  • zigzag.am պաշտոնական կայքի միջոցով Ապրանքի առցանց գնման դեպքում Գնորդը հարվածը պետք է կատարի Զիգզագի ցանկացած վաճառասրահում ՝ գնումը կատարելու պահից 2 (երկու) օրվա ընթացքում՝ պարտադիր ներկայացնելով գնված Ապրանքի համար ստացված Զիգզագի երաշխիքային սպասարկման քարտը։

   

  1. Ակցիայի մասնակցելով` Գնորդը համաձայնում է, որ իր կողմից գնդակով հարվածների ընթացքը ենթակա է պարտադիր տեսաձայնագրման և լուսանկարահանման՝ տարաձայնությունների դեպքում այդ նյութերի հիման վրա դրանք կարգավորելու նպատակով։ Գնորդի համաձայնության դեպքում այդ նյութերը կարող են օգտագործվել նաև Ակցիայի վերաբերյալ Զիգզագի գովազդային կամ տեղեկատվական հարթակներում հրապարակելու նպատակով: 

   

  1. Նվեր-քարտով վերադարձված գումարը կարող է օգտագործվել Զիգզագում նոր գնումների դիմաց վճարում կատարելու համար: Նվեր-քարտը կարող է օգտագործվել անմիջապես դրա ստացման պահից մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ: Նվեր-քարտով վերադարձված գումարը կանխիկ դրամական միջոցների տեսքով վերադարձման կամ այլ քարտին կամ բանկային հաշվին փոխանցման ենթակա չէ:

   

  1. Գնված Ապրանքի վերադարձի դեպքում այդ Ապրանքի համար վճարված գումարի 50%-ը սույն պայմաններով սահմանված կարգով Նվեր-քարտի միջոցով Գնորդին տրամադրված լինելու դեպքում վերադարձ ձևակերպվող Ապրանքի համար Գնորդին վերադարձի ենթակա է Ապրանքի համար վճարված գումարի և Նվեր-քարտի միջոցով տրամադրված 50%-ի գումարի տարբերությունը կազմող գումարը։

   

  1. Ակցիայի գործողության ընթացքում Ակցիայի պայմանները կարող են փոփոխվել և լրացվել:

  2. Ակցիայի պայմանների վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումները և մեկնաբանությունները Զիգզագի անունից կարող են կատարել Զիգզագի տնօրինությունը և Զիգզագի վաճառասրահների մենեջերները:

  3. Ակցիայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Զիգզագի վաճառասրահներ կամ զանգահարել՝

   

  • Երևան, Չարենց 24, հեռ.՝ (011) 900 800, աշխ. ժամեր՝ 10:00-20:00, կիրակի՝ 10:00-19:00

  • Երևան, Մաշտոցի 24, հեռ.՝ (011) 900 800 աշխ. ժամեր՝ 10:00-20:00, կիրակի՝ 10:00-19:00

  • Երևան, Սայաթ-Նովա 20, հեռ(011) 900 800, աշխ. ժամեր՝ 10:00-20:00, կիրակի՝ 10:00-19:00

  • Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճ. 3, «Դալմա Գարդեն Մոլ», հեռ.՝ (011) 900 800, աշխ. ժամեր՝ 10:00-22:00

  • Երևան, Արշակունյաց պող. 34/3, «Երևան Մոլ», հեռ.՝ (011) 900 800, աշխ. ժամեր՝ 10:00-22:00

   

   

   

   

  «ԶԻԳԶԱԳ»  ՍՊԸ